Wykonujemy następujące prace geodezyjne:
 
  • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznowienie i odszukanie granic
  • Dokumentacja geodezyjna dla sądu
  • Mapy do celów projektowych na kalce i cyfrowe
  • Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia
  • Inwentaryzacja powykonawcza budynków i mediów
  • Opracowania numeryczne